ساخت انواع قطعات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

سیکون کارباید ، زغال گرافیت ، Paking element